OFERTACENNIK
BIURO KOSZTORYSOWE
Zbigniew Przybylski
OFERTA

BIURO KOSZTORYSOWE

oferuje usługi w zakresie
kosztorysowania robót budowlano-instalacyjnych:


                                       Rodzaje oferowanych kosztorysów: 

 

 

    1. Kosztorysy inwestorskie 
    2. Kosztorysy ofertowe i powykonawcze sporządzone na bazie przedmiarów lub
        dokumentacji, technicznej dostarczonych w formie drukowanej lub
        elektronicznej
    3. Kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na  budowie
    4. Kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne ( np. ARiMR)
    5. Kosztorysy dla banku na budowę domów
 
 
 
 
                                          Zakres usług kosztorysowych:
  • Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych
  • Kosztorysowanie robót drogowych.
  • Kosztorysowanie robót ziemnych.
  • Kosztorysowanie terenów zieleni.
  • Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.
  • Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej.
  • Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji wodociągowych.
  • Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji gazowej. 
  • Kosztorysowanie robót wewnętrznych instalacji wentylacji
  • Kosztorysy robót wewnętrznych instalacji klimatyzacji.
  • Kosztorysowanie robót instalacji technologicznych i przemysłowych.
  • Kosztorysowanie budowy kotłowni oraz węzłów cieplnych.
  • Kosztorysowanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej 
  • Kosztorysowanie  zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Kosztorysowanie zewnętrznych sieci wodociągowych.
  • Kosztorysowanie robót zewnętrznych sieci gazowych.
  • Kosztorysowanie robót zewnętrznych sieci ciepłowniczych

        Do współpracy zapraszamy:

  • Biura projektowe.
  • Inwestorów państwowych i prywatnych
  • Firmy wykonawcze.

                                                                                                                                                                   

KONTAKT:

Zbigniew Przybylski
tel. 531033898, 43 6761263
biurokosztorysowezp@gmail.com 
zbigniewprzybylski@o2.pl

adres:
Biuro Kosztorysowe
Teodory 104a, 98-100 Łask

NIP 831-100-60-49
REGON 731523290

 


  

OFERTA|CENNIK