OFERTACENNIK
BIURO KOSZTORYSOWE
Zbigniew Przybylski
CENNIK

 

Orientacyjne ceny usług kosztorysowych (brutto):

L.p.

Rodzaj kosztorysu

Cena za jedną
pozycję kosztorysową

1.

Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (zapisany w formacie .ath dający się edytować w programie kosztorysowym)

od 2,00 do 3,00 zł
minimum 100 zł za kosztorys
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót dostarczony w innej formacie PDF lub papierowej   od 2,00 do 4,00 zł minimum 150 zł za kosztorys
3. Kosztorys inwestorski lub ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem przedmiarów od 4,00 zł do 10,00 zł minimum 200 zł za kosztorys
4. Kosztorys  powykonawczy wraz z obmiarami dokonanymi na budowie od 8,00 zł do 10,00 zł minimum 200 zł za kosztorys
5. Kosztorys szczegółowy na budowę domów jednorodzinnych według dokumentacji projektowej

Do uzgodnienia

 


Przy stałej współpracy możliwość negocjacji cen !!! 

OFERTA|CENNIK